1 iunie 2020

COMUNICAT DE PRESA NR.1/2020
Comunitatea Pro Canabis nu susține ultimele afirmații apărute în
spațiul public, privind lipsa utilității medicale a tetrahidrocanabinol-ului
(THC), care se găsește, în anumite concentrații, în planta de canabis.
Poziția Comunității se bazează pe argumentele celor mai actuale studii
efectuate în Occident, care sugerează ca tetrahidrocanabinolul are o
reală valoare terapeutică și interferează cu simptomatologia specifică a
unei largi patologii, atunci când vine vorba de înlocuirea altor compuși
chimici, demonstrați a fi dăunători sau chiar periculoși, pentru sănătatea
pacienților.
Suntem de acord cu o corectă informare a publicului, în legătură cu
toate aspectele care privesc utilitatea medicală sau recreațională a plantei
de canabis, însă dorim ca acest lucru să se realizeze într-un mod clar,
argumentat, corect și nepărtinitor.
De asemenea, suntem de acord cu cercetarea tuturor proprietăților pe
care canabisul le prezintă și realizarea, în cele mai optime condiții, a
informării pacienților, cu privire la toate aspectele de interes, indiferent
de scopurile economice sau de marketing ale unor anumiți terți.
În mod evident, canabisul trebuie tratat ca o alternativă la multe din
produsele care ne sunt astăzi oferite în comerț, dar informarea despre
acest aspect, fără îndoială, este necesar să cuprindă datele, în
integralitatea și acuratețea lor, cu puncte forte, puncte slabe, pericole,
dacă acestea există, precum și demonstrarea științifică a tuturor
argumentelor.
Comunitatea Pro Canabis saluta deschiderea de care opinia publică dă
dovadă în ultima perioadă, cu privire la aplicarea unor tratamente
alternative și dorim ca pe viitor, să existe un dialog real între cercetare,
factori de decizie, canale de informare și public, pentru ca numai în acest
fel, drepturile fiecăruia sunt respectate.
În aceeași ordine de idei, vă aducem la cunoștință ca opiniile noastre,
în legătură cu larga utilitate a plantei de canabis, a produselor, extractelor
și derivatelor din acestea, precum și a viabilității economice – privind
susținerea de către stat – a proiectelor de cultivare, vă sunt prezentate,
începând cu noul număr al revistei Vocea CPC, pentru informarea și
deliciul dumneavoastră.