1 iunie 2020

Comunitatea Pro Canabis (CPC) este editorul și proprietarul acestui site web, prin intermediul acestei declarații formale intenționează să informeze vizitatorii cu privire la politica noastră de confidențialitate și confidențialitatea datelor personale pe care utilizatorii le furnizează în mod liber și în mod voluntar.

În exercitarea serviciului clienților săi, CPC stochează și transmite informații și comunicații pe care clienții le consideră private sau confidențiale. Unele dintre aceste informații, cum ar fi numele clientului, adresa, numărul de telefon etc., sunt date
CPC oferite de către clienți pentru a putea solicita serviciile lor. Alte informații, cum ar fi statutul contului clientului, categoriile de produse selectate și numele sau identificarea utilizatorului, sunt create și întreținute de CPC. În plus, CPC poate salva e-mailul clientului dacă crede că este necesar să îl utilizeze pentru a comunica incidentele în formularul de comandă sau în variațiile produselor.

  1. Securitatea datelor

CPC protejează confidențialitatea informațiilor clienților, a informațiilor contabile și a comunicărilor personale la gradul maxim de protecție, în conformitate cu legislația în vigoare și cu interesele CPC, distribuitorii săi, angajații săi și alți clienți ai serviciilor
CPC pentru a proteja utilizarea abuzivă sau modificarea informațiilor colectate de clienți, CPCdispune de mijloace și proceduri fizice, electronice și de gestionare pentru a face acest lucru.

  1. Dezvăluirea informațiilor despre clienți

Nu putem divulga informații personale despre client sau contul dvs. decât dacă
CPC consideră necesar să dezvăluie aceste informații pentru a identifica, a contacta sau a acționa în justiție împotriva oricărei persoane care interferează cu drepturile
CPC, cu excepția cazului în care legea sau alte autorități legale prevăd altfel. Situațiile în care CPC ar putea divulga astfel de informații sunt atunci când:

  1. Este necesară furnizarea unor servicii.
  2. Este necesar să protejăm interesele legitime ale CPC sau ale clienților.
  3. Trebuie să coopereze în orice proces legal.
  4. Este necesar să se acorde autoritate legală atunci când conținutul nu respectă reglementările în vigoare.

Obiectivul politicii noastre de confidențialitate este conformarea cu legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă aveți vreo îndoială cu privire la confidențialitatea sau tratamentul datelor dvs. și dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile de informare, opoziție, rectificare și anulare care vă corespund sau orice alt drept pe care credeți că vă poate fi de folos, vă rugăm să ne contactați la:

Comunitatea Pro Canabis
[email protected]

  • Tipurile de date

În conformitate cu prevederile Legii organice privind protecția datelor (Legea organică 15/99) cu caracter personal, datele dvs. personale vor fi incluse în fișierul nostru automatizat. Scopul principal al colectării și prelucrării automate a datelor cu caracter personal este:

  • Colectați informațiile de facturare de bază în cazul în care serviciul este contractat sau datele necesare în cazul promoțiilor gratuite.

Site-ul oferă diverse servicii online în care sunt solicitate datele necesare pentru furnizarea serviciului solicitat. Aceste informații sunt primite de către CPC și nu sunt vândute, atribuite sau închiriate altor companii.

  • Obțineți informațiile de bază necesare pentru a răspunde la întrebările cerute.

În formele de consultare găsite pe web, acele informații sunt colectate care ne ajută să răspundem la întrebările solicitate. Aceste informații sunt primite de către CPC și nu sunt vândute, transferate sau închiriate altor companii.

  • Transferul datelor către alte companii

CPC nu vinde, închiriază sau transferă datele personale ale utilizatorilor acestui site web.